Thay đổi ĐKKD

Thay đổi thành viên Công ty TNHH do chuyển nhượng phần vốn góp

Thay đổi thành viên Công ty TNHH do chuyển nhượng phần vốn góp

Căn cứ theo quy định tại Điều 45 Nghị định 78/2015 quy định về đăng kí doanh nghiệp Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: - Tên, ...
Thay đổi cổ đông sáng lập công ty

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty

1. Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập Sau đây, Luật Đại Dương Long xin giới thiệu thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/ NĐ – CP như sau: Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày phải thực hiện thông báo ...
Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. - Nội dung thông báo gồm: Mã ...
Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Ngày 22 tháng 5 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2013/NĐ-CP quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Doanh ...
Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa hoạt động

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa hoạt động

Luật Doanh nghiệp 2015 có quy định tại khoản 7 Điều 4: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”. Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm ...
Việc góp vốn vào công ty hợp danh

Việc góp vốn vào công ty hợp danh

Bản chất góp vốn của các thành viên trong công ty hợp danh Công ty hợp danh có bản chất là công ty đối nhân nên yếu tố nhân thân được quan tâm hàng đầu. Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành ...

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới