Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã bãi bỏ điều kiện về vốn pháp định của công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ được quy định trước đó (Bãi bỏ Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ và Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) 

Để thành lập công ty dịch vụ bảo vệ, các cá nhân, tổ chức cần chú ý cũng như phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản dưới đây

Hồ sơ xin phép thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ(theo mẫu);
  2. Dự thảo điều lệ của công ty;
  3. Danh sách thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
  4. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên góp vốn;
  5. Bản sao bằng đại học vủa người quản lý, giám đốc;
  6. Hợp đồng thuê trụ sở công chứng, thời gian ít nhất một năm, nếu trụ sơ của thành viên thì phải có giấy tờ chứng minh;
  7. Các văn bản khác.

>>Xem thêm: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằngTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới