Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 215/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 

Điều 5 Thông tư quy định chi tiết 4 nhóm đối tượng được miễn phí, lệ phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng kí doanh nghiệp như sau:

1. Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính.

2. Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

4. Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

>>Xem thêm:

- Thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới