Những loại hàng hóa, dịch vụ nào bị cấm quảng cáo?

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân. Vì vậy, tổ chức, cá nhân muốn xúc tiến hàng hóa sẽ thực hiện quảng cáo mặt hàng của mình, tuy nhiên có những loại hàng hóa, dịch vụ nào bị cấm quảng cáo?

Bởi vậy, quy định về quảng cáo sản phẩm này cũng có những quy định cụ thể, trong đó, Luật quảng cáo 2012 đã quy định những mặt hàng cấm quảng cáo như sau:

 Điều 7. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Thuốc lá.

3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.

6. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.

7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

8. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.”

Như vậy, có nhiều cách thức quảng cáo như quảng cáo trên báo, đài, ti vi, … Tuy nhiên, trong khi thực hiện hoạt động quảng cáo thì bạn cần phải tuân theo những điều kiện pháp luật đã quy định.

>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động môi giới thương mại

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằngTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới