Những hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Câu hỏi: Luật doanh nghiệp 2014 quy định những hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Trả lời:

Điều 76 Luật doanh nghiệp 2014 quy định những hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:

“ Điều 76. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH MTV

  1. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
  2. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
  3. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Như vậy, quy định này nhằm ngăn chặn sự điều chuyển tài sản bằng quyết định hành chính trong các công ty TNHH MTV thuộc sở hữu nhà nước. Đồng thời làm thay đổi thói quen quản trị công ty theo mệnh lệnh hành chính trong các công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới