Người lao động có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản hay không?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi là nhân viên bộ phận thiết kế của công ty TNHH X nhưng 4 tháng nay do công ty làm ăn thua lỗ nên công ty vẫn chưa trả lương cho tôi và các nhân viên khác. Chúng tôi đã nhiều lần đòi hỏi được trả lương và đòi gặp mặt trực tiếp giám đốc, song câu trả lời nhận được là: “giám đốc đang đi công tác, công ty sẽ sớm trả lương cho nhân viên, mong toàn bộ nhân viên trong công ty kiên nhẫn, thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của công ty”. Vậy xin hỏi luật sư, trong trường hợp này tôi có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản để công ty trả nợ lương đối với chúng tôi được không, nếu có thì thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn!Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn. Với những thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Điều 5 và Điều 27 Luật phá sản 2014

2. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật phá sản 2014:

“Điều 5. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.”

Như vậy, theo quy định trên người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Với trường hợp của bạn, đã 4 tháng nhưng công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả lương cho bạn và các nhân viên khác trong công ty, đây là căn cứ để bạn có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty này tới Tòa án nhân dân để giải quyết.

3. Nội dung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật phá sản 2014, nội dung của đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

  • Ngày, tháng, năm;
  • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
  • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
  • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;
  • Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp không trả cho người lao động.
  • Giấy tờ khác kèm theo đơn:

- Chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn.

- Trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

>>>Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới