Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần

Hỏi: Tôi đang có vấn đề vướng mắc mong được luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi thành lập công ty cổ phần  X và là người đại diện theo pháp luật của công ty. Song, vì công việc, tôi phải thường xuyên đi công tác tại nước ngoài. Hiện nay, tôi muốn có thêm 1 người nữa làm đại diện theo pháp luật cho công ty tôi có được không ? Rất mong được luật sư giải đáp.

Trả lời:

Căn cứ pháp lí:

  • Luật doanh nghiệp 2014

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới bộ phận tư vấn pháp luật công ty Luật Đại Dương Long. Đối với vướng mắc của bạn, Luật Đại Dương Long xin được tư vấn như sau:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên dơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần như sau:

“ Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”

Như vậy, công ty của bạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật và phải ghi rõ trong Điều lệ công ty về số lượng, chức danh quản lí quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định về vấn đề người đại diện của doanh nghiệp như sau:

“ Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh tại Việt Nam. Trường hợp này người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền”

Như vậy, trong trường hợp công ty X của bạn chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì khi bạn đi công tác tại nước ngoài, bạn phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Đối với trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo Khoản 3 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 mà bạn chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì:

Căn cứ theo Điểm b Khoản 4, Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014:

“ Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”

Như vậy, trong trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà bạn chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền ẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho tới khi bạn trở lại làm việc tại công ty hoặc cho tới khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài ra, tại Khoản 7 Điều 13 Luật Doanh nghiệp có quy định: “Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án”.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới