Hồ sơ đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa

Trình tự xem xét hồ sơ:

1. Công văn thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa:

          Xem kỹ nội dung công văn thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa: tên công ty (tên giao dịch, tên viết tắt), người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, địa chỉ emai, website (nếu có), v.v… có trùng khớp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp hay không.

2. Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người điều hành:

          Thẩm định quá trình công tác trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành: công ty, đơn vị xác nhận thời gian hoạt động cho người điều hành phải có đủ điều kiện kinh doanh và đang hoạt động (đã thông báo cho Sở Du lịch). Chú ý thời gian được công nhận hoạt động của đơn vị phải hợp lý khi chứng nhận cho người điều hành.

       Ví dụ: công ty A được công nhận hoạt động lữ hành từ tháng 6/2007 thì không thể chứng nhận cho anh Y đã làm việc tại công ty từ năm 2004 đến năm 2006.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã giải thể, người đã sử dụng lao động có thể xác nhận thời gian làm việc cho người đề nghị nhưng phải có chứng thực của cơ quan, chính quyền nơi người đã sử dụng lao động đang công tác hoặc sinh sống.

           Trường hợp có một hoặc một số giấy tờ hợp pháp chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành sau thì không cần phải có xác nhận của cơ quan:

+ Hợp đồng lao động.

+ Quyết định thôi việc.

+ Bảo hiểm xã hội

3. Phương án kinh doanh:

  • Phương án kinh doanh chỉ trong phạm vi lữ hành nội địa (xem xét tính khả thi của phương án kinh doanh).
  • Sơ đồ bộ máy tổ chức (chức năng của các bộ phận cấu thành) phải hợp lý.
  • Dự kiến kết quả kinh doanh trong 03 năm đầu tiên phải có kế hoạch rõ ràng, mang tính khả thi cao (phần nộp ngân sách phải hợp lý so với doanh thu).
  • Chương trình tour du lịch:

+ Công ty phải kèm theo ít nhất 03 chương trình du lịch trong hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa.

+ Chương trình tour phải thật sự do công ty thiết kế và tổ chức, không được phép sao chép chương trình của những công ty khác.

>>Xem thêm:

- Thủ tục thành lập công ty du lịchTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới