Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm là giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm) cấp cho doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

 Bao gồm: - Có trụ sở ổn định và có thời hạn từ 03 năm 

                  - Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm 

                  - Đã thực hiện ký quỹ 

*  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

b) Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu;

c) Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;

d) Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

>>Xem thêm:

- Trình tự, thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệpTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
091 514 9999 - 098 887 6556

support LS Thanh Hải
039 340 8888
support LS Tiến Thi
0926 557 886

Tin tức mới

Thống kê truy cập

Tổng lượt xem 101700
Đang Online 30