Giao kết hợp đồng lao động với nhiều chủ sở hữu và mức lương làm thêm giờ

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại công ty A và đang có ý định làm việc cho công ty B. Tôi có thể giao kết hợp đồng với cả hai công ty được hay không?  Tôi có làm thêm giờ thì mức lương được hưởng như thế nào?

Trả lời:

  1. Căn cứ pháp lí

Bộ luật lao động 2012

  1. Giải đáp

Thứ nhất. Căn cứ Điều 21 Bộ luật lao động 2012 quy định giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động quy định:

“Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Do đó trường hợp của anh có thể thực hiện hợp giao kết hợp đồng với cả hai công ty với điều kiện phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Thứ hai. Căn cứ  Điều 97 Bộ luật lao động 2012 có quy định về Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau;

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Như vậy, mức lương tối thiểu của anh được hưởng khi làm thêm giờ theo quy định của pháp luật như sau:

- Nếu anh  làm thêm ngoài giờ làm chính thức thì sẽ được trả lương như sau:

+Vào ngày thường: 150% tiền lương theo công việc anh  đang làm.

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần: 200% tiền lương theo công việc đang làm.

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (theo quy định tại Điều 115 và Điều 116 Bộ luật lao động): sẽ được trả nguyên lương ngày này cộng với ít nhất 300% tiền lương theo công việc đang làm.

+ Vào ban đêm (22 giờ- 6 giờ sáng hôm sau): được trả thêm ít nhất 50% tiền lương theo công việc ban ngày.

- Nếu anh làm việc vào ban đêm thì được trả tiền lương theo công việc của ngày làm bình thường và cộng thêm ít nhất 30% tiền lương công việc đó.

 Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới