Định giá tài sản góp vốn của doanh nghiệp

Vốn là một yếu tố quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp,quyết định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, chủ đầu tư của doanh nghiệp. Mà một trong các nguồn quan trọng và chủ yếu nhất để hình thành vốn của doanh nghiệp chính là vốn góp của các thành viên khi thành lập doanh nghiệp.Tại Khoản 1 Điều 35 của Luật doanh nghiệp 2014 quy định:Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Căn cứ theo Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về định giá tài sản góp vốn ta có thể rút ra một số kết luận sau:

1. Tài sản góp vốn cần phải định giá:

Ngoài các tài sản góp vốn là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác đều phải được định giá để xác định phần vốn góp của mỗi thành viên. Như vậy nếu vốn góp là các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, giấy tờ có giá, vật, và các quyền tài sản thì phải được định giá theo quy định của pháp luật.

Kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

2. Thẩm quyền định giá tài sản:

  • Do thành viên ,cổ đông sáng lập định giá và được thể hiện bằng đồng Việt Nam
  • Do tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện bằng đồng Việt Nam

3. Nguyên tắc định giá:

  • Nếu do thành viên, cổ đông sáng lập tiến hành định giá thì dựa trên nguyên tắc nhất trí.
  • Nếu do tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp giá tiến hành định giá thì dựa trên nguyên tắc phải được đa số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.
  • Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá với nhau. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Như vậy qua ba điều trên chúng ta đã có thể hiểu thêm về các tài sản góp vốn cần phải định giá, thẩm quyền và nguyên tắc định giá tài sản góp vốn theo Luật doanh nghiệp 2014.

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằng

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới