Điều kiện kinh doanh trên mạng xã hội

Hình thức bán hàng online không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 39/2007/NĐ-CP về việc cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh. Do vậy, người bán phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   Viêc đăng ký kinh doanh có thể được thực hiện dưới hình thức thành lập doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,…) theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014: "Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này"

    Hoặc đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan theo quy đinh tại Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh: "Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này...."

      Theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định 52/2013/NĐ- CP về thương mại điện tử quy định thì các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

- Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên internet.

- Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Điều 53 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

--> Như vậy, nếu kinh doanh online trên trang facebook và các mạng xã hội khác không có hiện diện tại Việt Nam, không hoạt động dưới tên miền Việt Nam thì không bắt buộc phải thông báo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. 

>>Xem thêm: Trình tự, thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệpTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới