Chuyển nhượng vốn, rút vốn và huy động vốn trong công ty hợp danh

Về chuyển nhượng vốn: thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại( khoản 3 Điều 175Luật Doanh nghiệp). Đây là một trong những hạn chế về quyền đối với thành viên hợp danh.

Rút vốn trong công ty hợp danh: Thành viên hợp danh nếu không muốn tham gia vào công ty thì có thể rút vốn khỏi công ty nhưng phải được Hội đồng thành viên chấp thuận và phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.( khoản 2 Điều 180Luật Doanh nghiệp)

Về việc huy động vốn

Vấn đề huy động vốn là rất cần thiết khi công ty gặp khó khăn hoặc muốn mở rộng quy mô sản xuất kinh mà thiếu vốn. Tuy nhiên, đối với công ty hợp danh thì không được quyền huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán hay trái phiếu. Thay vào đó, nếu muốn huy động vốn thì công ty hợp danh phải tiếp nhận thành viên mới( Điều 181 Luật Doanh nghiệp)

>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới