Chuyển đổi loại hình DN

Quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp của chủ nợ

Quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp của chủ nợ

Hỏi: Công ty tôi và công ty cổ phần X có hợp tác làm ăn, nhưng trong vòng một năm trở lại đây, công ty X không thanh toán cho bên tôi theo đúng giá trị hợp đồng; công nợ tồn đọng hiện rơi vào khoảng gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty X này cũng còn rất ...
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Kinh doanh thuốc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc (sau đây gọi chung là cơ sở kinh doanh thuốc) phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ...
Chuyển đổi mô hình công ty luật

Chuyển đổi mô hình công ty luật

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm ...
Cơ cấu quản trị của trường phổ thông tư thục

Cơ cấu quản trị của trường phổ thông tư thục

Trường tư thục là trường do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Do vậy, trường tư thục sẽ phải có cơ cấu ...
Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa hoạt động

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa hoạt động

Luật Doanh nghiệp 2015 có quy định tại khoản 7 Điều 4: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”. Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm ...
Định giá tài sản góp vốn của doanh nghiệp

Định giá tài sản góp vốn của doanh nghiệp

Vốn là một yếu tố quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp,quyết định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, chủ đầu tư của doanh nghiệp. Mà một trong các nguồn quan trọng và chủ yếu nhất để hình thành vốn của doanh nghiệp chính là vốn góp của các thành ...
Người lao động có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản hay không?

Người lao động có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản hay không?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi là nhân viên bộ phận thiết kế của công ty TNHH X nhưng 4 tháng nay do công ty làm ăn thua lỗ nên công ty vẫn chưa trả lương cho tôi và các nhân viên khác. Chúng tôi đã nhiều lần đòi hỏi được trả lương và đòi gặp mặt trực tiếp ...
Điều kiện để cá nhân trở thành xã viên hợp tác xã

Điều kiện để cá nhân trở thành xã viên hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất,kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở ...
Cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê doanh nghiệp ...

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới