Cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê doanh nghiệp của mình, cụ thể:

1. Khái niệm:

  • Cho thuê Doanh nghiệp tư nhân được hiểu là việc chủ Doanh nghiệp tư nhân chuyển quyền sử dụng Doanh nghiệp tư nhân do mình đăng ký kinh doanh cho người khác trong một thời gian nhất định để nhận tiền thuê.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình hoặc cho thuê một phần tài sản của doanh nghiệp.

2. Cơ sở pháp lý: điều 186 Luật doanh nghiệp 2014:

“Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê”.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ

3. Thủ tục:

  • Bên thuê và bên cho thuê phải kỳ hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân có công chứng, đồng thời làm một văn bản thông báo để gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Nội dung của hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân là quyền và trách nhiệm của bên cho thuê và người thuê.
  • Chủ Doanh nghiệp tư nhân phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng kí kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 3 ngày từ ngày hợp đồng thuê có hiệu lực.

4. Hậu quả pháp lí:

  • Người thuê Doanh nghiệp tư nhân được sử dụng toàn bộ tài sản của Doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê.
  • Doanh nghiệp tư nhân không chấm dứt tư cách pháp lý.
  • Chủ Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người thứ 3 đối với hợp đồng của Doanh nghiệp tư nhân trong thời gian cho thuê.
  • Quyền và trách nhiệm của chủ Doanh nghiệp tư nhân và người thuê được xác định theo hợp đồng thuê.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
091 514 9999 - 098 887 6556

support LS Thanh Hải
039 340 8888
support LS Tiến Thi
0926 557 886

Tin tức mới

Thống kê truy cập

Tổng lượt xem 101700
Đang Online 30