Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Ngày 22 tháng 5 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2013/NĐ-CP quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện:

i) đã ký quỹ 2.000.000.000 đồng;

ii) bảo đảm vốn pháp định là 2.000.000.000 đồng;

iii) có địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên;

iv) người đứng đầu doanh nghiệp có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên; và trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

cho-thue-lao-dong

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (mẫu ban hành kèm Nghị định này).

b) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;

c) Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

e) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp;

f) Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được gửi tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ cấp hoặc không cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong thời hạn 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, 20 ngày làm việc đối với trường hp cấp lại và gia hạn, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn tối đa không quá 36 tháng.

>>Xem thêm:

- Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ na toàn thông tin mạng;

- Danh mục mã ngành nghề

 Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới