Cán bộ, công chức có được sở hữu cổ phần tại Công ty

Câu hỏi: Xin chào Luật sư Công ty Luật Đại Dương Long, tôi có câu hỏi rất mong được luật sư tư vấn. Tôi đang có 70% vốn điều lệ tại một công ty sau đó trở thành công chức thì có phải bán phần vốn điều lệ (cổ phần hoặc phần vốn góp) của mình hay không?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Đại Dương Long. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lí:

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Luật cán bộ, công chức 2008
  • Luật phòng chống tham nhũng 2005, sửa đổi bổ sung năm 2012

Tại Điểm b, Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 quy định tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lí doanh nghiệp tại Việt Nam: “Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức”

Tại Điều 20 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định: “Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền”

Tại Điểm b, Điều 37, Luật phòng chống tham nhũng 2005, sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm: “Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lí, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bênh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”

Như vậy, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp 2014, luật cán bộ công chức 2008 và luật phòng chống tham những 2005, sửa đổi bổ sung năm 2012 chỉ cấm cán bộ, công chức, viên chức thành lập, tham gia thành lập, tham gia quản lí điều hành và góp vốn vào doanh nghiệp. Trong câu hỏi trên, bạn sở hữu phần vốn rồi mới trở thành công chức nên không có hành vi thành lập, tham gia thành lập, tham gia quản lí điều hành và góp vốn vào doanh nghiệp. Do đó, bạn không cần phải bán phần vốn điều lệ của mình trong công ty.

Tuy nhiên, nếu bạn đang có 70% vốn điều lệ công ty mà giữ chức vụ quản lí, điều hành công ty thì sau khi trở thành công chức bạn phải từ bỏ chức vụ quản lí, điều hành công ty.

 Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới