Tin tức Luật đầu tư

Các lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Các lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày 30 tháng 9 năm 2016 Bộ thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BTTTT quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực từ ngày 16/11/2016. Theo đó, bao gồm các ...
Cấp phép quyền phân phối hàng hoá, sản phẩm

Cấp phép quyền phân phối hàng hoá, sản phẩm

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền phân phối được phân phối các hàng hoá sản xuất tại Việt Nam và các hàng hoá nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam theo các điều kiện sau: Hồ sơ cho việc đăng ký quyền phân ...
Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Đối với công trình xây dựng dân dụng có tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng thuộc dự án nhón C công trình cấp IV, Nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách do Tổng công ty nhà nước phê duyệt đầu tư thì cơ quan thẩm định BCKTKT thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do cơ ...
Quy định của pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư

Quy định của pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư 2014 sau đây: Không thuộc một trong các trường hợp ...
Cơ quan giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư

Cơ quan giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư

Theo quy định tại Điều 14 Luật Đầu tư 2014, tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được ...
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: I. NHÀ ĐẦU TƯ Nhà ...

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới