Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng

Hiện nay rất nhiều nhà thầu không xây dựng đúng thiết kế, trong quá trình thi công không đảm bảo kỹ thuật gây ảnh hưởng đến chất lượng nhà (bị mùi hôi từ ống thoát nước, tường bị thấm nước nghiêm trọng,...) nhưng không xử lý khắc phục cho chủ đầu tư, vậy pháp luật có giải pháp gì để ngăn chặn tình trạng này.

Căn cứ Điều 113 Luật xây dựng 2014 về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng như sau:

- Nhà thầu thi công xây dựng có các nghĩa vụ sau:

+ Chỉ được nhận thầu thi công xây dựng, công việc phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của mình và thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết;

+ Lập và trình chủ đầu tư phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;

+ Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và bảo vệ môi trường;

+ Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình;

+ Tuân thủ yêu cầu đối với công trường xây dựng;

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình;

+ Quản lý lao động trên công trường xây dựng, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường;

+ Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;

+ Bảo hành công trình;

+ Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, không bảo đảm yêu cầu theo thiết kế được duyệt, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và hành vi vi phạm khác do mình gây ra;

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng theo thiết kế, kể cả phần việc do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có); nhà thầu phụ chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần việc do mình thực hiện trước nhà thầu chính và trước pháp luật;

>>Xem thêm: Nội dung và phân loại dự án đầu tư xây dựng

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằngTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới