Quy định về quản lý và sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức

Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/08/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi.

Điều kiện để chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng là :

  • Thuộc danh mục chương trình, dự án của kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm;
  • Có điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi được ký kết trong thời kỳ kế hoạch 5 năm;
  • Bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn đối ứng hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ tại điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết;
  • Tuân thủ quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công.

Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 22/9/2016 và thay thế Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới