Phân biệt đấu thầu và đấu giá hàng hóa và dịch vụ

Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ và đấu giá hàng hóa đều là các hoạt động thương mại và các bên trong mỗi quan hệ này cũng chính là các bên mua và bán hàng hóa, dịch vụ.

Theo Điều 185 Luật Thương mại năm 2005, đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất.

Như vậy, đấu giá là quan hệ bán hàng, nó có thể diễn ra qua trung gian hoặc không. Người bán đấu giá có thể là thương nhân hoặc không. Hầu hết các hàng hóa có đặc thù về giá trị mới được đem đấu giá. Người bán đưa ra một mức khởi điểm cho người mua tham khảo còn giá bán thực tế có thể thấp hơn.

Trong khi đó, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là bên trúng thầu) (khoản 1 Điều 214 Luật thương mại 2005)

Thành lập doanh nghiệp trọn gói | Tư vấn PL hình sự, dân sựTư vấn lĩnh vực hôn nhân và gia đình | Tư vấn xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm | Dịch vụ làm sổ đỏ | Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp trọn gói

Đấu thầu chỉ được tổ chức khi thương nhân có nhu cầu mua sắm hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ với mục đích lựa chọn người cung cấp hàng hóa, dịch vụ tốt nhất. Đấu thầu là giai đoạn tiền hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa các bên trong hoạt động thương mại, không có tính độc lập.

Có thể phân biệt đấu thầu hàng hóa, dịch vụ và đấu giá hàng hóa qua các tiêu chí sau:

Thứ nhất về Chủ thể

  • Đấu thầu: Các bên tham gia đều phải là thương nhân, và có nhiều chủ thể cung cấp sản phẩm. Quan hệ đấu thầu hàng hóa, dịch vụ luôn được xác lập giữa một bên mời thầu và nhiều nhà thầu. Vì đầu thầu là phương thức để giúp người mua lựa chọn người bán do đó trong mỗi gói thầu phải tạo ra sự cạnh tranh càng lớn càng tốt giữa những người có năng lực bán hàng. Về nguyên tắc, số lượng nhà thầu tham dự một gói thầu phải nhiều hơn 1.

  • Đấu giá: Các bên tham gia có thể là thương nhân hoặc không. Nếu người bán hàng thuê người tổ chức đấu giá thì người tổ chức đấu giá này phải là thương nhân và có đăng ký kinh doanh theo Khoản 1 Điều 186 Luật thương mại 2005.

Thứ hai về Đối tượng áp dụng

  • Đấu thầu: hàng hóa và dịch vụ

  • Đấu giá: chỉ hàng hóa

Thứ ba về Hình thức pháp lý

  • Đấu thầu: hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu.

Hình thức pháp lý của quan hệ đấu thầu hàng hóa dịch vụ là hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, đó là các cơ sở pháp lý cho việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

  • Đấu giá: hợp đồng ủy quyền bán đấu giá và văn bản bán đấu giá

Hình thức pháp lí của quan hệ bán đấu giá có thể được thiết lập dưới hợp đồng ủy quyền bán đấu giá (xác lập giữa người bán hàng và người làm dịch vụ bán đấu giá phát sinh quan hệ giữa các bên trong quan hệ ủy quyền bán đấu giá) và văn bản bán đấu giá (xác lập giữa các bên liên quan: người bán, người mua, người tổ chức đấu giá là cơ sở xác định quyền và nghĩa vụ các bên cũng như căn cứ xác lập sở hữu với bên mua).

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằng

Thứ tư Tiêu chí lựa chọn

  • Đấu thầu: Nhiều tiêu chí khác nhau

Bên mời thầu sẽ đưa ra các điều kiện, tiêu chí cụ thể đối với hàng hóa, dịch vụ và sau đó sẽ đánh giá, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất.

  • Đấu giá: Giá cao nhất


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới