Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp phép xây dựng theo Nghị định 50/2015/NĐ-CP

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Việc cấp giấy phép xây dựng được coi là cơ sở đảm bảo quản lý nhà nước về xây dựng, đặc biệt là việc xây dựng theo quy hoạch và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong xây dựng công trình; đồng thời tạo điều kiện kiểm tra, giám sát, xử lí các vi phạm về trật tự xây dựng.

Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng trong các trường hợp cụ thể như sau:

1. Thủ tục với công trình tín ngưỡng:

Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng. Đối với công trình tín ngưỡng bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (theo mẫu)
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định theo quy định.
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân chủ nhiệm, chủ trì thiết kế và chứng chỉ hành nghề.

2. Thủ tục đối với công trình cơ quan ngoại giao, công trình quốc tế:

Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với công trình cơ quan ngoại giao, công trình quốc tế bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (theo mẫu)
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định theo quy định.
 • Các tài liệu khác theo quy định của Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam đã kí kết.

3. Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn:

Thủ tục hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (theo mẫu)
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định theo từng giai đoạn
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với công trình quy định phải lập dự án

4. Cấp phép xây dựng các dự án:

Thủ tục hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng của từng ccông trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng, văn bẩn thẩm định thiết kế với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, các nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằng

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới