Các lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày 30 tháng 9 năm 2016 Bộ thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BTTTT quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực từ ngày 16/11/2016.

Theo đó, bao gồm các lĩnh vực đầu tư dự án xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị hoặc dịch vụ công sau:

- Khu công nghệ thông tin tập trung: đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu (đường giao thông, điện, nước sạch, tiêu thoát nước, truyền thông, xử lý môi trường và các hạ tầng khác).

Thành lập doanh nghiệp trọn gói | Tư vấn PL hình sự | Tư vấn lĩnh vực hôn nhân và gia đình | Tư vấn xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm | Dịch vụ làm sổ đỏ | Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp trọn gói

- Ứng dụng công nghệ thông tin:

  • Hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu quan trọng quốc gia; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống kết nối thông tin trực tuyến thuộc nền tảng Chính phủ điện tử;
  • Hạ tầng, giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn thông tin;
  • Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước.

- Các dự án khác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

>>> Các bài viết quan tâm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới