Biểu mẫu Luật đầu tư

Quy định của pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư

Quy định của pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư 2014 sau đây: Không thuộc một trong các trường hợp ...
Cơ quan giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư

Cơ quan giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư

Theo quy định tại Điều 14 Luật Đầu tư 2014, tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được ...
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: I. NHÀ ĐẦU TƯ Nhà ...
Việc giãn tiến độ đầu tư theo Luật đầu tư mới 2014

Việc giãn tiến độ đầu tư theo Luật đầu tư mới 2014

Nhà đầu tư khi tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà làm thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã cam kết thì phải thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước quản lý đầu tư về lý do và thời hạn tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án ...
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài

Trả lời: Quý Luật sư cho tôi hỏi về Thủ tục giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài, xin trân trọng cảm ơn! Căn cứ pháp lí: Nghị định 72/2006/NĐ-CP Quy định của pháp luật đối với giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài: " ...
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư 2014, khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ...

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới