Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Thay đổi chính sách pháp luật là một trong những rủi ro mà các nhà đầu tư không mong muốn gặp phải khi đầu tư vào một quốc gia vì có thể mang lại thiệt hại lớn. Để bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật, Luật đầu tư Việt Nam đã quy định như sau:

- Nếu văn bản mới quy định ưu đãi đầu tư cao hơn văn bản cũ thì áp dụng quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

- Nếu văn bản pháp luật mới quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án. Trừ trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

-  Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định vì lí do quốc phòng, an ninh quốc gia,… nêu trên thì được xem xét giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;

b) Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

c) Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

- Đối với biện pháp bảo đảm đầu tư quy định tại khoản nêu trên, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

Pháp luật thay đổi có thể mang lại lợi ích, cũng có thể là rủi ro lớn cho nhà đầu tư. Là quốc gia có nền kinh tế, Việt Nam đã có quy định để đảm bảo lợi ích tối đa giúp các nhà đầu tư yên tâm hơn khi đầu tư vào Việt Nam.

>>>Xem thêm: 

Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

Bảo đảm của nhà nước với hoạt động đầu tưTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới