Thủ tục tách sổ đỏ

Trong trường hợp người sử dụng đất không muốn chuyển nhượng hết quyền sử dụng đất cho người khác thì phải thực hiện tách sổ đỏ ( giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ). Bài viết sau đây Luật Đại Dương Long sẽ cung cấp cho các bạn trình tự, thủ tục tách sổ đỏ.

Bước 1: Chuẩn  bị hồ sơ đề nghị tách sổ đỏ

Hồ sơ đề nghị tách sổ đỏ gồm:

  • Đơn đề nghị đăng ký biến động;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ);
  • Hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã được đo vẽ đối với mảnh đất muốn chia/tách;

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thì bạn nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của UBND quận/huyện nơi có đất. Cơ quan có thầm quyền sẽ xem xét, thẩm định các điều kiện và cho phép tách thửa hoặc không cho phép tách thửa. Nếu được cho phép bạn thực hiện tiếp bước sau:

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ xin tách sổ đỏ

Hồ sơ xin tách sổ đỏ gồm:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản gốc + 03 bản photo công chứng);
  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc văn phòng công chứng;
  • Sơ đồ kỹ thuật thửa đất (nếu có yêu cầu);
  • Chứng minh thư, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng, tặng cho (03 bản photo công chứng);
  • Các giấy tờ khác: Đăng ký kết hôn; biên bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng; giấy khai sinh….(nếu có yêu cầu)

Bước 3. Nộp hồ sơ xin tách sổ đỏ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hồ sơ xin tách sổ đỏ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 4. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính và nhận sổ đỏ mới

Ngay sau khi có thông báo nộp thuế/lệ phí, người thực hiện thủ tục cần đến địa điểm thu ngân sách nhà nước, xuất trình thông báo nộp thuế/lệ phí của ủy ban để đóng thuế/phí và nhận chứng từ thu ngân sách nhà nước. Sau đó, Nộp lại hồ sơ xin tách thửa đất kèm theo chứng từ nộp nhân sách nhà nước tại bộ phận tiếp nhận. Sau 10 ngày làm việc thì sẽ được cấp sổ đỏ mới.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới