Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ nuôi trồng sang đất ở

Câu hỏi: Tôi có một thửa đất mục đích sử dụng thửa đất ghi trong giấy chứng nhận là đất nuôi trồng thủy sản, bây giờ tôi muốn chuyển sang là đất ở được không? Trình tự thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới bộ phận tư vấn pháp luật của Luật Đại Dương Long, đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ theo điểm e khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 10 Luật đất đai 2013 quy định:

Khoản 1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

Khoản 2: Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

Từ quy định trên, đất nuôi trồng thủy sản được xác định là đất nông nghiệp, đất ở được xác định là đất phi nông nghiệp. Việc bạn muốn sử dụng đất nuôi trồng thủy sản làm đất ở tức là muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định:

“Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

Khoản 1: d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

Theo quy định trên đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bạn phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, ở đây là Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ngoài ra, để chuyển đổi mục đích từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở, mảnh đất này phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 52 Luật Đất Đai.

Căn cứ theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định:

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Như vậy, theo quy định trên thì hồ sơ của bạn cần chuẩn bị:

Sau đó Cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ xem xét rồi trình lên Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Ngoài ra bạn cũng cần phải thực hiện nghĩa vụ tài tài chính theo quy định của pháp luật.

>> xem thêm:

Quy định hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai
Trình tự, thủ tục sang tên sổ đỏ
Xử phạt hành chính khi sử dụng sai mục đích đất nông nghiệpTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới