Thủ tục cấp mới sổ đỏ

Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu của cá nhân, hộ gia đình

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã( phường).

Bước 3: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã (phường) tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức cấp xã (phường) chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp Quận (huyện).

Bước 5: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện(quận) kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã (phường) để trả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã(phường).
Quy trình cấp mới sổ đỏ
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã(phường).

3. Thành phần số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
 • Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;
 • Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Trích lục hoặc trích đo
 • Biên bản xét duyệt hội đồng xét cấp giấy xã.
 • Thông báo công khai hồ sơ (15 ngày).
 • 02 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu 01/LPTB - nếu có).
 • 02 Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01-05/TSDĐ- nếu có).
 • 02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu 11/TK-TNCN-  nếu có).
 • 02 bản giấy tờ khác có liên quan việc miễn giảm nộp tiền sử dụng (nếu có).
 • 02 Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có).
 • Bản án của tòa án, biên bản thi hành án, quyết định thi hành án của cơ quan thẩm quyền, quyết định các cấp (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giáy chúng nhận QSD đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính - đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

5. Cơ quan thực hiện:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện (quận);
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã(phường).

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 • Giấy chứng nhận;
 • Quyết định hành chính.

Xem thêm:

 Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới