Quy định hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai

Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 08/08/2016, quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai sẽ thay thế Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT cho từng trường hợp cụ thể như sau:

  • Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Trường hợp cấp giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.
  • Trường hợp được giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá.
  • Trường hợp đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất; thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
  • Trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án hoặc do tăng diện tích đất thuộc trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung.


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới