Hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, thuê đất với các dự án nhà ở xã hội

Ngày ngày 16 tháng 9 năm 2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội thì việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước được thực hiện như sau:

Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng ngân sách nhà nước

  • Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
  • Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị.
  • Chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục để được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho nhà nước của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

  • Chủ đầu tư được xem xét hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính đối với số tiền sử dụng đất đã nộp khi được giao đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà phần đất đó dùng để xây dựng nhà ở xã hội trong trường hợp chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư khác trong cùng tỉnh xây dựng nhà ở xã hội.
  • Việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ được thực hiện như sau theo Thông tư số 139/TT-BTC:

+ Trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất khi giao đất mà phần đất dùng để xây dựng nhà ở xã hội thì được hoàn trả lại hoặc khấu trừ số tiền sử dụng đất đã nộp vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho nhà nước khi thực hiện các dự án đầu tư khác. Số tiền hoàn trả, khấu trừ dựa vào các Thông báo, văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

+ Trường hợp nhận chuyển nhượng đất mà đất đó được xây dựng nhà ở xã hội thì được hoàn trả lại hoặc khấu trừ số tiền này vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho nhà nước. Số tiền hoàn trả, khấu trừ được xác định theo giá đất tại thời điểm cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc cho phép xây dựng nhà ở xã hội.

+ Số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà Chủ đầu tư phải nộp khi thực hiện các dự án đầu tư khác (không phải dự án nhà ở xã hội) để thực hiện khấu trừ được xác định theo pháp luật đất đai.

Xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội

  • Đối với nhà ở xã hội là nhà chung cư thì người bán phải nộp 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó cho ngân sách nhà nước.
  • Trường hợp là nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằng

>>> Bài viết quan tâm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới