Giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình

giải quyết tranh chấp đất đai

Căn cứ theo quy định tại Điều 202 và Điều 203 Luật đất đai 2013, việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1. Tiến hành hòa giải

Khi có tranh chấp về đất đai, trước hết các bên tự hòa giải với nhau để tìm ra phương án giải quyết hợp lý. Nếu các bên không tự hòa giải được thì yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai thông qua tổ hòa giải ở cơ sở.

Việc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải tại tổ hòa giải cơ sở được tiến hành theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Bước 2. Hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Nếu các bên không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp để yêu cầu hòa giải.

Trường hợp tranh chấp đất đai đã được hoà giải tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nhưng không thành thì anh có thể lựa chọn một trong hai phương án sau tuy thuộc vào nhiều điều kiện khác:

– Khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu giải quyết;

– Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Như vậy, trước tiên tranh chấp đất đai cần tiến hành hòa giải, nếu không hòa giải được thì có thể tiến hành xử lý tranh chấp theo các phương án khác theo đúng quy định của pháp luật.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới