Doanh nghiệp có vốn nước ngoài có được thuê, mua đất hay không?

Câu hỏi:

Công ty tôi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có nhu cầu mua đất tại Việt Nam để mở chi nhánhcó được hay không? Nếu không được thì làm thế nào để chúng tôi có địa điểm để mở chi nhánh? Cảm ơn Luật sư

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Công ty Luật TNHH Đại Dương Long, Chúng tôi xin phép tư vấn như sau:

Thứ nhất, công ty bạn là công ty có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các trường hợp không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể tại Điều 191 Luật đất đai có quy định như sau:

“Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

  1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
  2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
  4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.”

Do đó, công ty bạn là công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng được nhận quyền sử dụng đất hay nói cách khác sẽ không được mua đất tại Việt Nam để mở chi nhánh.

Thứ hai, công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được nhận quyền sử dụng đất thông qua hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong thời gian nhất định.

Quy định này được cụ thể tại Điều 169, Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Luật Đất đai như sau:

“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.”

Như vậy, trường hợp của công ty bạn muốn mở chi nhánh thì không thể nhận quyền sử dụng đất từ cá nhân mà phải nhận quyền sử dụng đất từ Nhà nước thông qua hình thức thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới