Có được xây dựng nhà trên đất nông nghiệp không?

Câu hỏi:

Gia đình tôi có mảnh đất 90 mét vuông là đất nông nghiệp trồng lúa, năm 2002  Nhà nước làm con đường chính liên xã qua mảnh đất của gia đình tôi chính vì vậy giá trị của mảnh đất cũng tăng lên. Gia đình tôi có dự định xây nhà mở quán bán hàng trên mảnh đất nông nghiệp đó thì có đúng với quy định của pháp luật không?

Trả lời:

Với câu hỏi trên công ty Luật Đại Dương Long xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

Trong trường hợp này, gia đình bạn muốn xây nhà, mở quán trên mảnh đất trồng lúa đó thì không được vì đất đó là nông nghiệp trồng lúa, nếu sử dụng để xây nhà trên đó thì làm sai mục đích sử dụng của đất. 

Cụ thể trong trường hợp này người sử dụng đất nông nghiệp phải chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở theo trình tự thủ tục theo luật định.

Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

 Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

–  Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Đất ở là một loại của đất phi nông nghiệp bao gồm đất ở tại nông thôn hoặc đô thị.

Như vậy, gia đình bạn muốn xây nhà trên mảnh đất đó thì phải chuyển mục đích sử dụng đất và muốn chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở thì theo quy định của pháp luật thì trường hợp này khi chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép. Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất nông nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Xem thêm:

- Trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất

- Miễn tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với Cách mạngTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới