Chuyển tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chồng/vợ đã chết

Con không đồng ý có được làm thủ tục chuyển tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chồng đã chết?

Không thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ chồng sang vợ trong trường hợp người chồng đã chết mà có một người con không đồng ý.

  1. Trường hợp quyền sử dụng đất có trước thời kỳ hôn nhân thuộc sở hữu riêng của chồng: Khi chồng mất (nếu không có di chúc) quyền sử dụng đất đối với mảnh đất này sẽ được chia cho những người có cùng hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, con đẻ, con nuôi, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi  của người chết (theo điểm a khoản 1 điều 651 Bộ luật dân sự).
  1. Trường hợp quyền sử dụng đất có trong thời kỳ hôn nhân (không phải được tặng cho riêng, được thừa kế riêng) thì quyền sử dụng đất là tài sản chung của hai vợ chồng: Khi chồng chết (nếu không có di chúc) thì một nửa phần đất sẽ thuộc quyền sở hữu của chồng và nó sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Như vậy, trong trường hợp một phần đất thuộc quyền sở hữu của người vợ sẽ nhiều hơn. Người vợ có thể yêu cầu chia thừa kế và thỏa thuận với những người thừa kế để có thể nhận toàn bộ phần đất này và thanh toán giá trị tương ứng với phần đất đáng lẽ được hưởng của những người thừa kế nếu họ yêu cầu. Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và được công chứng, chứng thực tại UBND cấp xã.

Khi đó người vợ mới có thể thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  mang tên mình.

* Hồ sơ gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đó

- Bản thỏa thuận giữa những người thừa kế có công chứng, chứng thực hợp pháp.

* Cơ quan có thẩm quyền: Văn phòng đăng ký đất đai thuộc UBND cấp huyện.

* Nghĩa vụ tài chính:

- Lệ phí trước bạ.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Phí địa chính

- Phí đo đạc, thẩm định (Nếu có)

>>Xem thêm

- Xác định nghĩa vụ tài chính đất đai

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằngTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới