Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất Đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất,  thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a, Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này;

b, Đất không có tranh chấp;

c, Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d, Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 167 của Luật Đất Đai 2013 thì: "a, Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này".

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng, chứng thực thì pháp luật mới công nhận. Nếu việc chuyển nhượng đất không thực hiện đúng thủ tục đó với bên chuyển nhượng thì Hợp đồng đó sẽ bị vô hiệu.

* Thủ tục đăng kí sang tên quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng kí

Hồ sơ bao gồm:

+ Hợp đồng: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng, chứng thực theo quy định.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (bản chính)

+ Trường hợp người làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ủy quyền cho người khác thực hiện, ngoài các loại giấy tờ quy định, nộp kèm theo một bản giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, tờ khai đăng kí thuế, chứng minh thư nhân dân (bản sao)

+ Các giấy tờ liên quan đến miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ

Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới