Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi có nhiều thế hệ sống trên đất

 HỎI: Gia đình tôi có một sổ đỏ và hai hộ khẩu,sắp tới Nhà nước lấy lại đất để làm công viên giải trí trong đó có phần đất nhà chúng tôi. Vậy chúng tôi sẽ được hường chế độ như thế nào? Mỗi hộ khẩu sẽ được hưởng những gì?

 

TRẢ LỜI: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới bộ phận tư vấn pháp luật của Luật Đại Dương Long, đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng, thì:

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp".

Điều 79 Luật đất đai 2013 quy định về bồi thường về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a, Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở, trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b, Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất."

Như vậy, nếu gia đình bạn đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình bạn sẽ được bồi thường về đất.

Mặt khác, Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ- CP, quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở, thì:

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a, Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đìn, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

b, Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2, Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng     theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình."

Như vậy, trong trường hợp này của bạn có thể xảy ra các trường hợp sau:

- Nhà nước thu hồi hết đất hoặc diện tích đất còn lại không đủ để ở mà gia đình bạn không còn đất ở hay còn nhà khác để ở thì sẽ được đền bù bằng một mảnh đất khác hoặc nhà ở tái định cư.

- Diện tích sau thu hồi vẫn đủ điều kiện để ở hoặc gia đình bạn còn đất hay nhà ở khác thì gia đình bạn sẽ được bồi thường tiền. Nếu quỹ đất tỉnh còn đủ thì sẽ được bồi thường bằng đất ở.

- Nếu cả 03 hộ khẩu nhà bạn đều cùng sở hữu mảnh đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phải căn cứ vào quỹ đất, nhà ở tái định cứ, hay tình hình thực tế ở địa phương để có thể quyết đinh mức đất, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

Xem thêm: Tư vấn trường hợp sử dụng đất ổn định

Có được xây dựng nhà trên đất nông nghiệp không?Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới