Xử lý cơ sở tiêm chủng hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn

Cơ sở tiêm chủng là cơ sở y tế đủ điều kiện và đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/07/2016 về hoạt động tiêm chủng.

Đối chiếu với quy định tại khoản 10, Điều 1 Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16  tháng 11 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT) hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì “Phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề:

  1. Phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề theo các nhóm chuyên khoa quy định tại Phụ lục 4b ban hành kèm theo Thông tư này.
  2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ và năng lực của người hành nghề để cho phép người hành nghề được thực hiện các chuyên môn kỹ thuật cụ thể tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do mình phụ trách.”

Như vậy, nếu cơ sở tiêm chủng hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a, khoản 2, Điều 22 Thông tư 12/2014/TT-BYT ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2014 hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng quy định:

“2. Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đối với cơ sở tiêm chủng cố định:

a) Cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng có hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép”

>>Xem thêm: Quyền được tôn trọng bí mất riêng tư khi khám chữa bệnhTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới