Tiền lương làm thêm giờ của người lao động

Câu hỏi: Tôi là công nhân trong một nhà máy may, công ty tôi thường xuyên có đơn đặt hàng với số lượng lớn nên đa phần công nhân phải tăng ca và làm thêm giờ rất nhiều, tôi muốn hỏi luật sư về các quy định cụ thể của pháp luật về tiền lương của chúng tôi trong những giờ làm thêm như thế, tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

* Theo điều 97, bộ luật lao động 2012, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm, cụ thể:

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

- Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

* Tiền lương làm việc vào ban đêm của người lao động:

-  Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 97 Bộ Luật lao động, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới