Thủ tục ra quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Pháp luật quy định năng lực hành vi dân sự của cá nhân dựa trên sự phát triển về độ tuổi cũng như khả năng nhận thức về hành vi và hậu quả của hành vi, khả năng làm chủ hành vi của cá nhân. Do đó, một cá nhân bị xem là hạn chế năng lực hành vi dân sự khi có quyết định của Tòa án.Khoản 1 Điều 23 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về Hạn chế năng lực hành vi dân sư: “Người nghiện ma tuý, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án có thể ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.”

Từ Điều 376 đến Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định chi tiết thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Theo đó, thủ tục để Tòa án tuyên bố một cá nhân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự bao gồm:

1. Nộp đơn yêu cầu tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Chỉ những người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan với người bị yêu cầu tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự mới có quyền nộp yêu cầu lên Tòa.

2. Tòa án chuẩn bị xét đơn yêu cầu và mở phiên họp

Theo đề nghị của đương sự, Tòa án có thể trưng cầu giám định sức khỏe, bệnh tật của người bị yêu cầu hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Sau khi nhận được kết luận giám định, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp để xét đơn yêu cầu.

3. Ra quyết định tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Tòa án dựa vào đơn yêu cầu và quá trình phiên họp xét đơn yêu để chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Nếu Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu thì chính thức ra quyết định tuyên bố cá nhân đó bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, Tòa án phải quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện (Điều 378 BLTTDS 2015)
BLTTDS 2015 không quy định cụ thể thời hạn Tòa án xét đơn yêu cầu, mở phiên họp và ra quyết định vụ việc, do đó, thời hạn giải quyết được tính theo thời hạn được quy định chung tại Điều 366 BLTTDS 2015:

  • Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng từ ngày Tòa thụ lý đơn yêu cầu.
  • Tòa án phải mở phiên họp để giải quyết vụ việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới