Quyền về lối đi chung qua bất động sản liền kề

Hỏi: Chào luật sư, tôi có thắc mắc sau muốn được luật sư tư vấn.Nhà tôi là nhà thuộc khu tập thể công nhân, xung quanh là đất của công ty. Nay công ty bán đất cho công nhân xây nhà vậy nên nhà tôi bị bao bọc không có đường đi.Bây giờ tôi muốn mở một đường đi qua phần đất của nhà người khác có được không? Cần những giấy tờ gì để thực hiện?Cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, thỏa thuận về lối đi qua bất động sản liền kề không có quy định cụ thể về hình thức. Vì vậy, nhà bạn muốn mở một lối đi chung qua phần đất của nhà người khác thì phải thỏa thuận về quyền đi qua bất động sản liền kề nhà bạn phải được lập thành văn bản có chữ ký của hai bên thì được coi là hợp pháp và hai bên có nghĩa vụ tôn trọng thỏa thuận này.

            Điều 275 BLDS 2005 quy định:

 “Điều 275. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề

1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

3. Trong trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

Vậy theo qui định tại Điều 275 Bộ luật này, việc nhà bạn yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề vì xung quanh bị bao bọc không có lối đi là hợp pháp khi có thỏa thuận bằng văn bản và được hai bên kí xác nhận. Người có bất động sản liền kề phải có nghĩa vụ mở lối đi hợp lí cho nhà bạn và nhà bạn phải có nghĩa vụ bồi thường cho chủ sở hữu bất động sản liền kề đó trừ khi có thỏa thuận khác

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới