Quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn về bảo hiểm y tế

 Công đoàn là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn, có vai trò, chức năng quan trọng trong bộ máy nhà nước

Vậy, quyền và nhiệm vụ của coogn đoàn về bảo hiểm y tế như thế nào?

Quyền của tổ chức công đoàn về Bảo hiểm y tế được quy định tại điều 44, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi 2014) là:

  • Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế của người lao động.
  • Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.

+ Trách nhiệm của tổ chức công đoàn về Bảo hiểm y tế được quy định tại điều 45, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi 2014) là:

  • Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với người lao động, người sử dụng lao động.
  • Tham gia xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.
  • Tham gia giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, đôn đốc người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và tham gia giải quyết các trường hợp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế.


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
091 514 9999

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới

Thống kê truy cập

Tổng lượt xem 101700
Đang Online 30