Quyền của người lao động trong trường hợp điều chuyển công việc khác với hợp đồng lao động

Hỏi: Hiện tôi đang là nhân viên kế toán tại một công ty. Trong hợp đồng tuyển dụng vào công ty tôi được tuyển vào vị trí kế toán. Hiện nay, công ty tôi sáp nhập với một công ty khác thì có 4 kế toán nên công việc ít đi, công ty giao nhiệm vụ tôi làm những công việc khác không liên quan tới chuyên môn của tôi. Những công việc mới được giao cũng không được ghi nhận trong hợp đồng lao động của tôi. Vậy luật sư tư vấn giúp tôi việc điều chuyển này của công ty là đúng hay sai? Quyền lợi của tôi trong trường hợp này là như thế nào? Tôi xin cảm ơn!Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật Đại Dương Long. Đối với vướng mắc của bạn, Luật Đại Dương Long xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lí: Bộ luật lao động 2012

2. Nội dung tư vấn

2.1. Người sử dụng lao động có được phép chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 31 Bộ luật lao động năm 2012:

“Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.”

Theo quy định này thì trong quá trình sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động có thể gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu cấp thiết khi có các căn cứ: gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; áp dụng biện pháp ngăn ngừa , khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước; do nhu cầu sản xuất kinh doanh thì NSDLĐ được quyền điều chuyển người lao động sang làm công việc khác với hợp đồng.

Như vậy, khi công ty bạn sáp nhập với một công ty khác, vì nhu cầu sản xuất, kinh doanh nên công ty bạn có quyền tạm thời chuyển bạn làm công việc khác so với hợp đồng lao động.
Tuy nhiên, việc điều chuyển này không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm.

2.2. Quyền lợi của bạn trong trường hợp công ty điều chuyển làm công việc khác so với hợp đồng lao động

  • Về mức lương:

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 31 Bộ luật lao động 2012 :“3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Theo quy định trên thì tiền lương trong thời gian chuyển làm công việc khác của bạn được trả theo công việc mới, nếu thấp hơn so với mức lương cũ thì bạn được nhận lương bằng lương cũ trong 30 ngày làm việc. Số tiền lương còn lại phải đảm bảo bằng ít nhất 85% mức tiền lương cũ của bạn.

  • Về thời gian điều chuyển:

Việc điều chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động chỉ có tính chất tạm thời nhằm để người sử dụng lao động giải quyết, tháo gỡ các khóa khăn đột xuất cũng như việc tránh xáo trộn, ảnh hưởng tới cuộc sống của bản thân, gia đình người lao động nên pháp luật lao động hiện hành quy định thời gian chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm.

Khi tạm thời điều chuyển bạn làm công việc khác so với hợp đồng, công ty phải thông báo cho bạn biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của bạn.

  • Về bố trí công việc cho người lao động khi hết hạn điều chuyển:

Sau thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận công việc mới, nếu công ty không bố trí lại công việc cũ cho bạn thì bạn có quyền yêu cầu hòa giải viên lao động hòa giải, nếu hòa giải không thành thì bạn có thể yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới