Quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất thực phẩm ăn liền

Thực phẩm ăn liền ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Nó không còn là một món ăn vặt vô bổ như trước mà đang dần trở thành nguồn bổ sung dưỡng chất hiệu quả. Chính vì vậy, số lượng cơ sở sản xuất thực phẩm ăn liền cũng đang gia tăng mạnh mẽ, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Do vậy, nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường của loại hình sản xuất này cũng tăng nhanh và cao hơn. Đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm phải tuân thủ đúng pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 68 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như sau:

“1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau:

a) Thu gom, xử lý nước thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
b) Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải rắn theo quy định của pháp luật;
c) Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải theo quy định của pháp luật; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động;
d) Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;
đ) Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ môi trường.

2. Cơ sở sản xuất hoặc kho tàng thuộc các trường hợp sau phải có khoảng cách bảo đảm không có tác động xấu đối với khu dân cư:

a) Có chất dễ cháy, dễ nổ;
b) Có chất phóng xạ hoặc bức xạ mạnh;
c) Có chất độc hại đối với người và sinh vật;
d) Phát tán bụi, mùi, tiếng ồn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người;
đ) Gây ô nhiễm nguồn nước.

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường phải có bộ phận chuyên môn hoặc nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường; phải được xác nhận hệ thống quản lý môi trường theo quy định của Chính phủ.

4. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và quy định của pháp luật có liên quan.”

>>>>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới