Quy định pháp luật về việc nhận cha cho con

Để chứng minh được quan hệ cha con bạn phải có những chứng cứ như thư từ, phim ảnh, băng, đĩa…. hoặc kết quả giám định ADN của cơ quan y tế, nếu không có những chứng cứ trên thì bạn làm bản cam đoan rằng đứa bé là con chung của bạn và người phụ nữ đang sống với bạn, bản cam đoan này phải có ít nhất hai người thân của cha mẹ làm chứng

Điều 25 Luật hộ tịch quy định về thủ tục nhận cha con như sau:

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Việc chứng minh quan hệ cha con theo quy định tại Khoản 1 điều này được hướng dẫn bởi Điều 11 Thông tư số 15/2015/TT-BTP theo đó,

Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

2. Trường hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan, làm chứng không đúng sự thật.

Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này hoặc hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan, làm chứng không đúng sự thật.

Như vậy, để chứng minh được quan hệ cha con bạn phải có những chứng cứ như thư từ, phim ảnh, băng, đĩa…. hoặc kết quả giám định ADN của cơ quan y tế, nếu không có những chứng cứ trên thì bạn làm bản cam đoan rằng đứa bé là con chung của bạn và người phụ nữ đang sống với bạn, bản cam đoan này phải có ít nhất hai người thân của cha mẹ làm chứng

>> Xem thêm:

- Bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình

- Quy định pháp luật về nhận con nuôi trong nướcTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới