Phân chia quỹ đất thừa kế theo quy định pháp luật

Tôi muốn hỏi:  ông A lấy bà B, có 4 người con, trích lục đất mang tên ông A, năm 1985 bà B chết, ông A lấy bà C, nhưng ko có giấy đăng ký kết hôn, và nhập khẩu cho bà C vào cùng hộ với ông A, bà C sinh được 1 người con là D, năm 2006 ông A chết, nhưng trích lục từ đó đến nay vẫn mang tên ông A, bây giờ các con ông A muốn làm thủ tục thừa kế và bà C cũng vậy, bà C muốn miếng đất nằm mặt đường mang tên bà, còn miếng trong ngõ bà C muốn sang tên cho 4 con riêng của ông A. Tôi muốn hỏi: bà C và con riêng của bà có quyền gì; các con riêng của ông A có quyền gì? Ông A chết để lại đi chúc chia đất trong ngõ đều cho các con chung với bà B, phần đất mặt duong ông A viết di chúc cho bà C, vậy bà C có được toàn quyền đất mat duong ko?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc  tới công ty Luật Đại Dương Long, ban tư vấn đã biên tập nội dung cho bạn như sau:

Vì bạn không nói rõ quỹ đất đang tranh chấp có diện tích bao nhiêu, nên  giả sử đất có diện tích 100m2 

A-B là hôn nhân hợp pháp, A-C là hôn nhân không hợp pháp

-Thứ nhất: về phần đất bà B để lại sau khi mất

Vì B mất từ năm 1985, tính đến nay đã hơn 30 năm nên thời hiệu yêu cầu chia thừa kế 1/2 căn nhà của bà B đã hết.

 Tuy nhiên: Đối với 50m2 đất(là suất hưởng của bà B)
Nếu các đồng thừa kế(4 con chung và ông A) thoả thuận là tài sản chung chưa chia thì CÁC ĐỒNG THỪA KẾ CÓ THỂ GỬI ĐƠN ĐẾN TOÀ ÁN để yêu cầu giải quyết việc chia tài sản chung
 Khi đó      + 50 m2 đất của bà B sẽ chia đều 5 phần cho 4 con chung + ông A
                  +50m2 đất còn lại sẽ chia theo di chúc
 

Việc phân chia quỹ đất 100m2 được tiến hành như sau:

1. 50m2 của bà B sẽ được chia từ quỹ đất 100m2 theo chiều dọc đảm bảo 2 phần bằng nhau, chứ k chia ngang theo trong ngõ va mặt đường ạ

2. Bà C được nhập khẩu cùng hộ, nhưng A-C không phải hôn nhân hợp pháp nên bà C k có quyề gì cả đối vơi quỹ đất 5O m2 của A. Nên việc bà ấy muốn đất mặt đg mang tên bà là k có căn cứ a nhé--> bà A dc hưởng theo di chúc 

3.   50m2 của bà B thì chia như mục 1

      50m2 của A thì chia theo di chúc

Trước hết phai xac dinh A-C có con chung là D chưa thành niên hay không (D dưới 18 tuổi tính trước thời điểm năm 2006 mà A mất)

+ Nếu D chưa thành niên: suất thừa kế gồm 4 con + 1Con= 5 con: 1 con chung vs C được=2/3. (50:5)=6,6m2 Còn lại 43,4m2 đước chia theo di chúc: trong ngõ của 4 con chung, mặt đường của C

+ Nếu D khi đó đã thành niên thì: 50m2 được chia theo di chúc: đất mặt đương của C, trong ngõ của 4 con chung.

+ Lưu ý : 50m2 đất của bà B sẽ được toà chi làm 5 cho 4 con + suất của ông A--> mỗi ng 10m2 _ 10m2 của ông A lại được chia như mục 3 anh nhé, nếu các đồng thừa kế ko thoả thuận tính gộp 10m2+50m2 thì Tòa Án không tính tổng cộng ông A đc 60m2 để chia mà chia từng phần

Xem thêm: - Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

                  - Thủ tục thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đấtTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới