Những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân của chủ sở hữu tài sản trong việc chuyển quyền sở hữu tài sản của mình cho người khác trước khi chết ( điều 624 BLDS 2015). Pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng ý chí của mỗi cá nhân ( chủ sở hữu tài sản ) khi trao cho họ rất nhiều quyền như chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng thừa kế, trao nghĩa vụ cho ai đó,… Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chủ thể lập di chúc vẫn bị hạn chế quyền năng của mình, để bảo vệ quyền và lợi ích của một số người trong diện hàng thừa kế thứ nhất, cụ thể, điều 644 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc như sau:

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này”.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói

      Theo quy định này, thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc có quan hệ hôn nhân với người lập di chúc có quyền được hưởng 2/3 một suất của người thừa kế theo pháp luật trong trường hợp di sản đựơc chia theo di chúc, mà người lập di chúc không cho họ huởng thừa kế theo di chúc, hoặc cho hưởng một phần di sản ít hơn 2/3 một định suất của người thừa kế theo pháp luật. Quy định này hoàn toàn phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

      Tuy nhiên, quy định này sẽ không được áp dụng đối với những người từ chối nhận di sản ( trừ những người từ chối nhận di sản để trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người khác ) ( điều 620, BLDS), và những người không có quyền hưởng di sản theo quy định của pháp luật theo khoản 1, điều 621 BLDS: người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng; người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nói trên, thì những người này sẽ được hưởng một phần di sản tối thiểu bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằng

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới