Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Trong thực tế, có nhiều người lập di chúc trong đó truất quyền hưởng di sản của con, vợ hoặc chồng vì nhiều lí do như: con cái không chăm sóc chu đáo, vợ chồng có nhiều xích mích… Tuy nhiên, việc truất quyền thừa kế có được pháp luật cho phép hay không còn phụ thuộc vào đối tượng bị truất quyền di sản thừa kế là ai. Có những đối tượng mà quyền hưởng di sản thừa kế của họ không phụ thuộc vào ý chí của người lập di chúc.

Điều 669 BLDS 2005 quy định: "Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

  1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động".

Quy định trên đây được hiểu như sau: con chưa thành niên, cha mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên mà không có khả năng lao động của người lập di chúc là những người  thuộc diện thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc trong trường hợp người lập di chúc không cho hưởng di sản theo di chúc hoặc có cho hưởng, nhưng phần mà họ được hưởng theo di chúc ít hơn 2/3 của một suất thừa kế nếu di sản được chia theo pháp luật. Không cho hưởng được hiểu là người lập di chúc thể hiện rõ ý chí truất quyền hưởng di sản của những người nói trên hoặc là họ không đề cập đến những người này trong di chúc.

Công ty Luật Đại Dương Long rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ cũng như đóng góp ý kiến của quý khách hàng để chất lượng dịch vụ của công ty ngày càng hoàn thiện hơn.

Công ty Luật TNHH Đại Dương Long

  • 38/295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Điện thoại: (+84) 3625 2358 – fax: (+84) 3863 1046
  • Hotline : 091 514 9999
  • Email: contact@luatdaiduonglong.com


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới