Điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam

Câu hỏi: Tôi là người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam. Đề nghị Luật sư tư vấn, khi tôi nhập quốc tịch Việt Nam thì hồ sơ gồm có những giấy tờ gì? Tôi có được miễn điều kiện hay miễn phải nộp loại giấy tờ nào không?

Trả lời: Chúng tôi trích dẫn một số quy định của Luật QTVN năm 2008, như sau:

“Người xin nhập Quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a, Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam (điểm a khoản 2 Điều 19).

“Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam:

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam” (điểm c, d, đ khoản 1 Điều 19).

Hồ sơ xin nhập quốc tịch VN:

1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập Quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;

e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

2. Những người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này thì được miễn các giấy tờ tương ứng với điều kiện được miễn” (khoản 1, khoản 2 Điều 20).

Như vậy, căn cứ theo các quy định viện dẫn trên, trường hợp của bạn là người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam sẽ được miễn các điều kiện về ngôn ngữ Tiếng Việt, thời gian thường trú tại Việt Nam và khả năng đảm bảo cuộc sống tại Việt Nam. Theo đó, trong hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam của chị cũng sẽ được miễn các loại giấy tờ liên quan tương ứng với điều kiện được miễn đó. Các giấy tờ cần thiết khác trong hồ sơ được quy định rõ tại khoản 1 Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới