Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang ngày càng hội nhập và có sự tham gia ngày càng lớn, tích cực của các yếu tố nước ngoài đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế. Số người nước ngoài đến và làm việc ở Việt Nam ngày càng gia tăng. Vậy những người nước ngoài nào đủ điều kiện và được cho phép làm việc tại Việt Nam theo luật lao động 2012? Để giải đáp thắc mắc này của mọi người, chúng tôi nêu ra những điều kiện cơ bản của pháp luật để người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam.

Theo điều 169 luật lao động 2012 quy định: Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam:

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.

Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

>>Xem thêmTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới