Đăng kí bảo hộ quyền sở hữu website

  Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi năm 2009) quy định hồ sơ đăng ký quyền tác giả chia làm hai trường hợp như sau:

– Mẫu tác phẩm làm thủ tục đăng ký bản quyền website; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:

+ Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ đĩa chụp hình giao diện của phần mềm).

+ Nội dung của tác phẩm (03 bộ đĩa chép Code của chương trình phần mềm).

+ 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của phần mềm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập).

– Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả. (02 bản sao công chứng).

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

– Tờ khai đăng ký.

Ngoài các tài liệu nêu trên đối với trường hợp chủ thể đăng kí là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả. Cần bổ sung thêm các tài liệu sau:

– Bản sao công chứng Giấy phép đăng kí kinh doanh (02 bản).

– 02 bản Hợp đồng thuê thiết kế, kèm theo các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế.

 Thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận đăng ký quyền sở hữu website

Theo khoản 1 Điều 37 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật hoặc có thể nộp đơn tại Sở Văn hoá – Thông tin nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

>>Xem thêm: Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới